Prema istraživanju GfK BiH - Agencije za istraživanje tržišta i javnog mnijenja, obavljenom na reprezentativnom uzorku od 1000 ispitanika, 39,5 posto građana naše države starijih od 15 godina posjeduje smartphone uređaj. U odnosu na slično istraživanje sprovedeno 2011. godine, ovo predstavlja porast od 24 posto.

Omiljeni brend našim građanima je Samsung. Više od 42% svih smartphonea koji su trenutno u upotrebi u BiH potiču od Samsunga, a po zastupljenosti i popularnosti slijede ga LG, Sony Xperia i Huawei, sa zastupljenošću od 11 posto. Appleov iPhone nalazi se tek na 7. mjestu sa 4,2 posto tržišnog udjela među građanima BiH starijim od 15 godina - pokazalo je GfK-ovo istraživanje.

Kada je riječ o zastupljenosti operativnih sistema, tu definitivno vodi Android, koji se koristi na 87,7 posto smartphone uređaja u BiH. Windows Phone OS se koristi na 6,8 posto smartphone uređaja, iOS na 4,2 posto, dok Blackberry operativni sistem koristi tek 0,3 posto uređaja. 

Istraživanje je pokazalo i to da je korištenje i posjedovanje smartphone uređaja veće u urbanim sredinama i iznosi 48%, dok u ruralnim sredinama tek 33% populacije koristi ove uređaje. Najveći broj vlasnika smartphonea nalazi se među populacijom starosti od 15 do 24 godine (78,9%), dok se najmanji procenat vlasnika i korisnika smartphonea nalazi među najstarijim (65+) dijelom populacije - 6,9 posto.

1/1