Piratski streaming filmova je u Americi trenutno prekršaj, a ne krivično djelo, zato što se posmatra tek kao neovlašteno javno izvođenje. Prethodni pokušaji kriminalizacije te aktivnosti su propali zbog toga što je postojala opasnost da se njima zabrani i postavljanje izvođenja tuđih djela na YouTube.

Međutim, dvije asocijacije u Americi – konkretno, Asocijacija režisera (DGA) i Međunarodna alijansa pozorišnih zaposlenika, filmskih tehničara, umjetnika i srodnih zanimanja (IATSE) – odlučila je ponovo pokušati progurati zabranu streaminga i zatvorsko kažnjavanje onih koji se upuštaju u to.

Asocijacije su američkom vladinom koordinatoru za sprovođenje zakona o intelektualnom vlasništvu, Danielu Martiju, pisale da je "nelegalni Internet streaming postao popularniji način za gledanje i slušanje sadržaja" u odnosu na dosadašnju praksu skidanja filmova i serija preko torrenata.

"Nažalost, zakon nije održao korak sa ovim novim korisničkim navikama. Dok su nelegalni download i distribucija sadržaja krivično djelo, nelegalni, namjerni i komercijalni streaming filmova, TV programa i muzike je samo prekršaj." – stoji u njihovom saopštenju.

DGA i IATSE sada žele uvođenje zakona koji će kazne za streaming pirate izjednačiti sa strogim novčanim i zatvorskim kaznama za downloadere i uploadere piratiziranog sadržaja.

1/1