Od sada niko ne smije odbiti predaju privatnih podataka

Federalni sud u New Yorku presudio je da kompanije koje pružaju online usluge moraju predati korisničke emailove i druge digitalne podatke čak i ako su oni smješteni na serverima koji se ne nalaze u Americi. Konkretno, slučaj se ticao sudskog naloga da Microsoft preda emailove (sve primljene i poslane) jednog svog korisnika, smještene na server u Irskoj, a kojem se firma odupirala.

Microsoftova argumentacija je bila sljedeća:

"Američki tužilac ne može dobiti nalog da pretrese nečiju kuću u drugoj zemlji, baš kao što i tužilac druge zemlje ne može dobiti nalog da pretrese kuću u Americi. Mislimo da se ista pravila trebaju poštovati i u online svijetu."

Sud se s njima nije složio, a presuda će se odnositi i na druge IT kompanije, poput Googlea. Još uvijek nije poznato ni ko je zatražio nalog i zašto.

Nakon što je Edward Snowden razotkrio saradnju Googlea, Microsofta, Applea i drugih velikih američkih IT kompanija sa Nacionalnom sigurnosnom agencijom na prikupljanju privatnih podataka korisnika širom svijeta, IT firme su se počele "vaditi" tvrdnjama da su korisnički podaci smješteni na neameričke servere sigurni. Brazil je, naprimjer, nedavno donio zakon o pravima Internet korisnika kojim pokušava nametnuti poštovanje brazilskih zakona za prikupljanje online podataka Brazilaca. Sa navedenom njujorškom presudom, međutim, sve nade da će to zaista i biti tako padaju u vodu – barem u slučaju američkih informatičkih kompanija.

Amerika, naime, nema namjeru da sarađuje sa inostranim vladama kada je u pitanju prikupljanje privatnih podataka njihovih građana, jer, prema riječima sudije Jamesa Francisa, kada bi to bio slučaj, "opterećenje za vladu bi bilo veliko, a sprovođenje zakona bi bilo otežano."

1/1