Zbog nedavne odluke američkog suda, prema kojoj je Apple kriv zbog kršenja patenata vezanih za iPhone 5s, iPhone 6 i iPhone 6 Plus smartphone te nekoliko verzija iPada, vrlo lako je moguće da kompaniju čeka plaćanje novčane kazne u iznosu od velikih 862,4 miliona dolara.

U sudskoj odluci se navodi da Appleovi A7, A8 i A8X procesori, koji se koriste u navedenim proizvodima, krše patente iz 1998. godine koji se nalaze u vlasništvu odjeljenja za licenciranje Univerziteta Wisconsin-Madison, a odnose se na efikasnost čipova.

Ipak, spomenuta cifra samo je prijedlog sume za koju porota smatra da je Apple treba isplatiti Univerzitetu, dok tačan iznos odštete tek treba da se utvrdi.

1/1