Novo istraživanje koje je sproveo Venet Osmani iz CREATE-NET-a (Center for Research and Telecommunication Experimentation for Networked Communities) u Italiji, pokazalo je da smartphonei mogu, zahvaljujući gomili senzora koje i inače koriste u svakodnevnom funkcionisanju, detektovati maničnu ili depresivnu epizodu kod korisnika.

Osmani je četiri mjeseca ispitivao 12 pacijenata oboljelih od bipolarnog poremećaja kroz njihovu aktivnost pri korištenju smartphonea. Ispostavilo se da zabilježeni podaci o aktivnosti i lokacijama, mogu sa tačnošću od 94 posto predvidjeti promjenu raspoloženja kod korisnika.

Ovaj postotak bio je još veći i iznosio 97 posto kada su praćeni njihovi pozivi. Tako je povećanje prosječne aktivnosti korisnika, koja je mjerena GPS-om i akcelerometrom, kao što su brži pozivi i povećanje njihovog broja, ukazivalo na početak manične epizode. A, ako su aktivnost, dužina i broj poziva opadali, to je bio signal da se korisnikovo raspoloženje kreće ka depresiji.

Iako je istraživanje rađeno na malom uzorku ljudi, ipak pokazuje da bi sličnu tehnologiju oboljeli od bipolarnog poremećaja mogli u budućnosti iskoristiti kako bi na vrijeme bili upozoreni na predstojeće simptome i odmah potražili pomoć.

1/1