Facebook je sa Eutelsatom postigao sporazum koji stupa na snagu krajem 2016. godine, a prema kojem će Afrika naredne godine dobiti besplatan satelitski Internet preko Facebookove Internet.org inicijative.

Iako je Facebook imao u planu izgradnju vlastitih satlita preko kojih bi udaljenim i manje razvijenim dijelovima svijeta pružio besplatan pristup Internetu, ovaj plan ipak zahtijeva više vremena, zbog čega će istu stvar uraditi preko postojećeg satelita.

Eutelsat tvrdi da će satelit čak i najudaljenijim područjima Afrike osigurati direktan pristup Internet konekciji i to preko "off the shelf" opreme.

1/1