Eda Akman Aydin i njen tim sa univerziteta Gazi u Turskoj, osmislili su poseban sistem za upravljanje pametnim, modernim domom, namijenjen nepokretnim osobama. Prototip ove tehnologije već je tu, a Eda i njen tim trenutno rade na njenom daljem razvoju.

Naime, oni su kombinovanjem tehnologije za skeniranje električnih moždanih impulsa (EEG) sa modernim IoT proizvodima stvorili sistem za upravljanje pametnim uređajima putem misli. Ovaj sistem koristi EEG kapu preko koje se detektuje poseban moždani obrazac poznat pod nazivom P300, koji se pojavljuje svaki put kada neka osoba poželi učiniti nešto, tj. kada postoji namjera za nekom akcijom.

Kapa je povezana sa displayem na kojem su prikazane slike različitih kućnih aparata, poput televizora, telefona i termostata, pa kada osoba ugleda sliku povezanu sa vlastitim željama - recimo, kada poželi pozvati određeni broj telefona ili uključiti TV - signal će biti poslan i naredba će biti izvršena.

Pet volontera već je testiralo ovaj sistem, koji trenutno sadrži 49 različitih komandi, a za dvojicu od njih sistem je odgovorio na misaone naredbe stopostotnom tačnošću. Svi zajedno uglavnom su uspješno kontrolisali telefon, osvjetljenje, TV i grijalicu.

Naravno, ovaj sistem još uvijek nije spreman za širu upotrebu, ali sama ideja definitivno obećava.

1/1