Japanska firma Spread će iduće godine započeti izgradnju goleme automatizovane fabrike salate u kojoj će ljudski zadatak samo biti početna sadnja salate. Farmom, koja će proizvoditi 30 hiljada glavica salate dnevno, upravljat će roboti koji će presađivati mladice kada dođe vrijeme za to, te ih na kraju brati i premještati u prostor za pakovanje.

Osim toga, robotizovana farma će automatski upravljati i klimatskim uslovima unutar postrojenja, uz samostalno podešavanje u zavisnosti od vanjske klime. Na taj način je u stanju bez ljudske kontrole uzgajati salatu u bilo kojoj zemlji na svijetu, bez obzira na to kakvi vremenski uslovi vladaju u njoj.

Konstrukcija ove farme će koštati 16,5 miliona dolara, a sa radom bi trebala početi u ljeto 2017. godine.

1/1