Katherine Driggs-Campbell sa Univerziteta u Berkeleyu je sa svojim timom istraživača uspjela razviti sistem za predviđanje toga da li će ljudski vozač promijeniti traku tokom vožnje i presjeći put nekome. Ono što kod ovog algoritma zadivljuje jeste njegova preciznost – sistem je bio u stanju predvidjeti mijenjanje trake u 92 posto slučajeva. 

Značaj ove inovacije je ogroman – budući da su za većinu nesreća u kojima su učestvovali samovozeći automobili zapravo krivi ljudski vozači na cesti i njihovo nervozno ponašanje ili nepridržavanje vozačkih propisa. Campbellin sistem će na osnovu različitih parametara "znati" kada bi vozač ispred autonomnog vozila mogao ući u drugu traku i prije njega samog.

Sistem je razvijen na osnovu proučavanja ponašanja vozača u simulatoru. Svaki put kada bi ispitanici htjeli skrenuti, pritisnuli bi dugme kojim bi signalizirali istraživačima da će to uraditi.

Proučavanjem faktora koji su bili prisutni u trenutku donošenja odluke vozača, uspjeli su napraviti tako precizan algoritam za predviđanje neočekivanog skretanja i sličnih aktivnosti kojima su vozači često izloženi tokom vožnje po gradovima.

1/1