Direktorica građanskih sloboda u Centru za Internet i društvo na Stanford univerzitetu, Jennifer Granick, izjavila je da će današnji globalni, otvoreni Internet u skorijoj budućnosti biti zamijenjen cenzurisanim i ograničenim nizom zatvorenih regionalnih mreža po uzoru na one televizijske. Ona smatra da će do toga doći u narednih 20 godina.

"Internet neće biti globalna konverzacija kao što je to bio proteklih 20 godina" – rekla je Granick tokom Black Hat hakerske konferencije u Las Vegasu.

Granickino predviđanje je zasnovano na činjenici da nestaje raznolikosti online servisa – pružaoci usluga se spajaju u manji broj velikih kompanija.

"Koliko ljudi u ovoj prostoriji još uvijek redovno bloguje? Ja to ne radim. Sada sve postavljam na Facebook. Koliko ljudi još uvijek održava vlastite email servere? Ja ne. Sada koristim Gmail." – pojašnjava ona.

Granick tvrdi da ovakvi trendovi vode ka centralizaciji i eventualnom blokiranju slobodne prekogranične razmjene informacija kakva je do sada karakterisala Internet. Takva centralizacija će omogućiti lakšu kontrolu Internet sadržaja od strane vlada.

"Ovo je zlatno doba prisluškivanja." – upečatljivo je dodala Granick.

1/1