Facebook je pozvao sve zainteresovane mobilne operatere da se priključe njihovoj Internet.org inicijativi, kako bi pristup Internetu dobio još veći broj ljudi iz slabije razvijenih dijelova svijeta.

A, kako bi ih privukli, iz Facebooka su naveli da njihova inicijativa dovodi nove korisnike na mobilne mreže 50% brže nakon pokretanja besplatne osnovne usluge, a više od polovine onih koji preko ove inicijative pristupe Internetu, počne plaćati usluge u roku od 30 dana.

Kako bi im olakšali priključivanje, Facebook je lansirao i stranicu "Internet.org for mobile operators", preko koje svi zainteresovani operateri mogu naći informacije vezane za tehničke alate koji su im potrebni za priključivanje projektu.

1/1