U funkciji od septembra

Vlada Tuzlanskog kantona je nakon punih šest godina prihvatila "Program rada, razvoja i organizacije integrisanog zdravstvenog informacionog sistema TK"- prenosi portal Tuzlainfo.ba.

Još je u februaru 2009. godine Vlada TK dala saglasnost za idejno rješenje informatizacije zdravstvenog sistema Tuzlanskog kantona, čija je prva faza trebala biti umrežavanje zdravstvenih ustanova koje imaju sklopljene ugovore sa Zavodom zdravstvenog osiguranja.

Drugom fazom trebala su biti rješena međusobna umrežavanja na nivou samih ustanova, dok je završna faza podrazumijevala uvođenje elektronskih zdravstvenih legitimacija i kartona.

Ovim sistemom će do septembra (nadajmo se, ove godine) biti umreženo trinaest domova zdravlja sa područja TK, zatim Univerzitetsko-klinički centar, Opšta bolnica Gračanica te Zavod zdravstvenog osiguranja, u kojem će biti smješten i centralni server.

1/1