U cilju povećanja informatičke pismenosti kod britanske omladine, BBC je odlučio svim učenicima sedmog razreda osnovne škole podijeliti besplatne primjerke svoje edukacijske razvojne ploče. Ovo, dakako, važi samo za Britaniju.

Podjela računara po imenu "Micro:bit" dio je BBC-jeve Make it Digital inicijative za povećavanje zainteresovanosti djece za nauku, tehnologiju u inžinjering. Televizijska kompanija je predstavila i finalni dizajn kompjutera, kojeg možete vidjeti na priloženoj slici, a uređaj je zasnovan na ARM arhitekturi i ima dimenzije od svega 4 x 5 centimetara.

Micro:bit ima 25 LED svjetala kojima se mogu ispisivati poruke, dva programabilna dugmeta, akcelerometar, kompas, mogućnost korištenja računara kao igraćeg kontrolera, pet konektora i podršku za povezivanje sa drugim razvojnim pločama, smartphoneima i kamerama putem Bluetootha.

Ovaj minijaturni računar u britanske škole stiže u oktobru, a planirana je i proizvodnja te prodaja za međunarodno tržište.

1/1