Nakon opštih protesta francuskih taksi vozača protiv UberPop službe za prevoz, koji su u junu ove godine izazvali nerede širom Francuske, kompanija je odlučila obustaviti rad u ovoj državi na neodređeno vrijeme.

Kao što smo već ranije napomenuli, UberPop je u Francuskoj radio nelegalno, jer novi francuski zakon zahtijeva od svih vozača da posjeduju potrebne dozvole za rad, koje UberPopovi prevoznici nisu imali. Iako upozoren da bi trebao prestati sa radom, UberPop je i dalje nastavljao sa radom u Francuskoj.

Zbog toga su nakon protesta uhapšena i dvojica izvršnih direktora UberPopa za rad u Zapadnoj Evropi, odnosno u Francuskoj:  Pierre Dimitri i Thibaud Simphal, koji su nakon dobrovoljnog odlaska u policijsku stanicu, zadržani u pritvoru zbog, između ostalog, optužbi za pružanje nelegalnih taxi usluga.

1/1