Ozbiljna softverska greška je razlog zbog kojeg je Ford odlučio povući iz prodaje oko 432 hiljade Focus, Escape i C-Max modela svojih automobila. Naime, softver u ovim vozilima ponekad odbija da ugasi motor nakon što to vozač pokuša uraditi.

U kompaniji naglašavaju da za sada niko nije stradao zbog ovog problema. Od ukupnog broja povučenih modela, 375 hiljada njih je prodato u Sjedinjenim Američkim Državama, 52 hiljade u Kanadi te pet hiljada u Meksiku. 

Inače, sigurnosni stručnjaci već mjesecima upozoravaju na to da ne treba žuriti sa implementiranjem Internet of Things tehnologija, zbog toga što one još uvijek nisu dovoljno zrele i sigurne za masovno korištenje.

1/1