Naučnici sa Švicarskog federalnog instituta za tehnologiju razvili su i uspješno testirali robota koji se i na velikoj udaljenosti može kontrolisati mislima i koji je namijenjen osobama koje su izgubile sposobnost samostalnog kretanja.

Robot koji je nastao u sklopu evropskog projekta TOBI (Tools for Brain-Computer Interaction), opremljen je ekranom, video kamerom i točkovima - simultano na ekranu prikazuje svaki svoj potez kako bi osoba koja ga kontroliše vidjela okolinu u kojoj se robot nalazi i na taj se način kretala, dok preko Skypea prikazuje lice navigatora i omogućava mu da komunicira sa osobama koje se nalaze u blizini robota.

Pri tome osoba koja ga kontroliše, kao što ćete vidjeti iz priloženog videa, na glavi ima kapu sa elektrodama koje analiziraju moždane signale korisnika i zatim komande koje "pročitaju" šalju u stvarnom vremenu preko Interneta u laboratorij u Švicarskoj, u kojoj se robot za cijelo vrijeme testiranja nalazio.

U testiranju ove tehnologije učestvovalo je devet nepokretnih osoba iz Njemačke, Švicarske i Italije, a svi su ovladali vještinom udaljenog kontrolisanja robota u roku od deset dana. 

Iako je uspješno testirana, još uvijek se ne zna kada bi se ovakva tehnologija mogla početi koristiti kao ispomoć osobama koje se ne mogu samostalno kretati. Naime, da bi se to desilo, projekat prvo mora dobiti finansijsku podršku osiguravajućih kompanija. 

1/1