Britanska kompanija Impero je lansirala je zanimljiv proizvod – softver koji špijunira učenike u školama s ciljem otkrivanja ranih znakova radikalizacije. Program funkcioniše na osnovu analize ključnih riječi, a rezultate prijavljuje nastavnicima. Sumnjive izraze i fraze uspoređuje sa bazom radikalnih izraza, među kojima su i oni koje upotrebljavaju džihadisti, nakon čega hvata screenshot otkucanog teksta.

Impero je ovaj sistem napravio u saradnji sa organizacijom za razvoj antiterorističke politike, Quiliam Foundationom.

Svrha softvera je sprječavanje djece koja su pristupala ekstremističkim sadržajima na Internetu da to nastave raditi. Imperov alat je u pilot fazi i u funkciji je na 16 lokacija u Britaniji, te 5 u Americi.

1/1