Kalkulacije je Windows aplikacija koja vam pomaže da na osnovu neto iznosa plaće ili ostalih vidova isplate u Bosni i Hercegovini, dobijete iznose svih doprinosa i poreza. Aplikacija nudi i opciju konverter valuta na osnovu kursne liste preuzete od Centralne banke BiH i omogućava izračunavanje ukupnih putnih troškova. Aplikacija je napravljena u sklopu LoGO!BIZ platforme.

Glavna opcija "Kalkulacija" je preračunavanje neto u bruto iznose, i to za sve vrste isplata dohodaka, pa tako na primjer možete provjeriti koliki je bruto iznos vaše redovne plate, ali i ugovora o djelu, privremenih povremenih poslova, zakupa fizičkim licima te obračuna naknada za članove upravnog odbora.

Aplikacija ima integrisane sve vrste poreza i doprinosa koji postoje u BiH, a kako biste ih što preciznije obračunali sami možete promijeniti i prilagoditi postavke svih parametra za obračun.

Kao dodatni benefit u sklopu aplikacije ćete naći i kalkulator valuta, koji koristi podatke sa kursne lista Centralne banke BiH. Također, aplikacija nudi i proračun putnih troškova. Vaše je da unesete stavke kao što su udaljenost do mjesta gdje namjeravate ići, troškovi putarine te cijenu i količinu goriva koju planirate potrošiti. Nakon ovoga, "Kalkulacije" će vam precizno reći koliko novca ćete potrošiti na vaše putne troškove.

Aplikacija je besplatna, a postoji u dvije verzije: za Windows 8 i za Windows Phone.

 

1/1