Centar za testiranje inovacija i njihovu evaluaciju (CITE), planira izgradnju posebnog grada u Novom Meksiku koja započinje krajem ove godine, koji neće biti naseljen ljudima, nego će služiti isključivo testiranju najnovije tehnologije.

Ovakvim projektom CITE planira riješiti bitan problem sa kojim se svakodnevno susreću kompanije koje žele procijeniti sigurnost svojih autonomnih vozila, droneova za dostavu, pametnih električnih mreža i ostale futurističke tehnologije, a to je nedostatak prostora i kompletne mreže kako bi se sa što većom sigurnošću utvrdila njihova sigurnost po ljude i način na koji će se ponašati u stvarnom okruženju.

Kritičari projekta tvrde da ovakvom gradu nedostaje jedna ključna komponenta kako bi futuristička tehnologija zaista bila istestirana na pravi način, a to su ljudi. CITE odgovara da njihov prigovor nema smisla, s obzirom na to da se ljudi mogu uključiti u testiranje kad god se za to ukaže potreba.

Ipak, ovo neće biti jeftin projekat: troškovi izgradnje infrastrukture potrebne za ovakav grad procijenjeni su na 550 do 650 miliona dolara, dok će ukupni rashodi na kraju vjerovatno premašiti trošak od jedne milijarde dolara.

Završetak izgradnje ovog tech grada planiran je između 2018. i 2020. godine.

1/1