Operina aplikacija za kompresiju saobraćaja i štednju energije na Android smartphoneima, Opera Max, upravo je dobila novu verziju koja joj omogućuje i kompresiju Wi-Fi saobraćaja.

Aplikacija će sav neenkriptirani saobraćaj poslati kroz svoje servere za kompresovanje i tako smanjiti potrošnju od strane videa, slika, pri učitavanju kompleksnih web sajtova i drugih sadržaja. Ovo može ubrzati korištenje Interneta u zagušenim Wi-Fi tačkama u "zagužvanim" kafićima ili na aerodromu.

Pored toga, Opera Max sada omogućuje i blokiranje prezahtjevnih aplikacija.

Postojeći korisnici Opere Max trebaju posebno skinuti novu, redizajniranu verziju, te staru obrisati. Aplikacija nije dostupna svugdje, ali naša zemlja se nalazi na listi podržanih. Možete je skinuti sa Google Playa.

1/1