Na press konferenciji održanoj 17. maja povodom Svjetskog dana telekomunikacija i informacionog društva, predstavnica Regulatorne agencije za komunikacije, Meliha Kovačević, iznijela je podatak da u BiH trenutno postoji milion pretplatnika mobilnog Interneta.

Pored pretplatnika mobilnog Interneta, tu je i 3,5 miliona aktivnih pretplata na mobilnu mrežu, dok je pretplatnika fiksne Internet mreže trenutno oko 540.000.

Sudeći prema izvještaju Međunarodne organizacije za telekomunikacije iz 2014., naša zemlja je u 2013. godini napredovala sa 74. na 69. mjesto u svijetu po indeksu dostupnosti i korištenja telekomunikacijskih usluga, a kao što možemo vidjeti iz najnovijih brojki, napredak je i dalje na snazi.

"Za dalji razvoj, uvođenje fiksnih i mobilnih mreža nove generacije, neophodno je donošenje strategije na nivou Bosne i Hercegovine, bez koje nema pristupa evropskim fondovima kojima bi u budućnosti mogli biti realizirani značajni infrastrukturni projekti u toj oblasti", naglasila je Kovačević, a prenijela FENA.

1/1