Paralelno sa dinamitnom viješću da je napravljena prva elektronska nanoćelija koja imitira rad ljudskog mozga, poznati fizičar Stephen Hawking ponovo je upozorio na opasnost koju za čovječanstvo predstavlja napredna, samosvjesna vještačka inteligencija.

Hawking smatra da roboti opremljeni takvim AI-em mogu nadvladati čovječanstvo već u narednih 100 godina. On upozorava da je iz tog razloga bitno u AI ugraditi ciljeve koji se poklapaju sa ljudskim.

Naučnik posebno strahuje od robota koji se redizajniraju i samostalno poboljšavaju, jer bi im ljudi tada mogli postati smetnja. Imajući u vidu da već danas postoje AI sistemi koji samostalno uče i programiraju se, međunarodne organizacije bi već trebale početi aktivno raditi na tome da zabrane razvoj AI-a koji nema ugrađena etička pravila ponašanja.

Hawking je o ovom problemu već govorio krajem prošle godine, u intervjuu za BBC.

1/1