Najnovije sočno saznanje iz Snowdenovih dokumenata, koje je objavio The Intercept, tiče se NSA-ine tehnologije za prebacivanje telefonske komunikacije u pisani zapis, te njenu analizu. U praksi, ovo znači da američki agenti mogu kao knjigu čitati i secirati razgovore i govore ljudi širom svijeta.

Osim toga, tehnologija je iskorištena i za prepoznavanje glasa i analizu govora u vijestima na ruskom, kineskom, španskom, perzijskom, arapskom i engleskom jeziku.

Softver kojeg agencija posjeduje automatski skenira tekst razgovora za ključnim riječima i strukturama rečenica koje bi mogle ukazivati na to da je neki korisnik potencijalni terorist ili da predstavlja neku drugu prijetnju po američku nacionalnu sigurnost. Razgovore mogu u stvarnom vremenu pretraživati i lingvisti po uzoru na Google web pretragu. 

Sistem je najprije bio upotrijebljen u Afganistanu i Latinskoj Americi, a zatim i u Iraku.

1/1