Kineski proizvođač sigurnosnog softvera, Qihoo 360 Technology, ostao je bez ovogodišnjih antivirusnih certifikata. Stručnjaci za testiranje antivirusnih programa u poznatom AV-Comparativesu, te Virus Bulletinu i AV-Test Instituteu otkrili su da je Qihoo na testiranje dostavio verziju antivirusa drugačiju od one koju nudi korisnicima.

Navodno, Qihoo korisnicima nudi oslabljen antivirus u odnosu na verziju dostavljenu na testiranje. Testna varijanta je, naime, imala uključen Bitdefenderov antivirusni engine, dok je on u korisničkoj bio isključen – umjesto njega, Qihoo je implementirao vlastiti QVM engine, nemoćniji od Bitdefenderovog. Korisnička verzija Qihoo 360 Internet Securityja je također imala više lažnih detekcija u odnosu na testnu varijantu.

U Qihoo-u su, međutim, objavili da su navedene organizacije blagovremeno obavijestili o razlikama između testne i tržišne verzije njihovog programa. Kako kažu, u tržišnoj verziji Qihoo antivirusa, Bitdefenderov engine je bio defaultno isključen radi uštede sistemskih resursa. Korisnici su potpuno slobodni da ga aktiviraju ako to žele.

1/1