Učenje kroz praksu

Puppet Pals je animacijska iOS aplikacija namijenjena djeci sa autizmom kojoj se pomoću nje na poseban način približavaju svakodnevne situacije i pomaže da na njih odreaguju na društveno prihvatljiv način. Aplikacija je djelo specijalistkinje za govor, Jordan Sadler, koja je odlučila da ponovi neke scenarije iz stvarnog života i tako, na skoro filmski način, uz poznate elemente kao što su fotografije sobe i stvarnih osoba, na slikovit način autističnoj djeci pojasni svakodnevne situacije u kojima se ne snalaze baš najbolje.

Slučaj koji ju je potaknuo na ovaj korak bio je jedan od prekida komunikacije između dva petogodišnja dječaka, gdje je jedan od njih prekinuo druženje gurnuvši druga preko malih stepenica nakon što mu ovaj nije odgovorio na postavljeno pitanje.

Zahvaljujući aplikaciji koja nudi ponavljanje scene, terapeutkinja zajedno sa djecom identificira slučaj – šta je tačno pošlo po zlu, pa zatim ponove sve što se desilo na tabletu, nakon čega djeca donesu prave odluke.

Puppet Pals možete pronaći ovdje.

1/1