Istraživanje koje baca novo svjetlo na YouTube

Istraživači sa Univerziteta Fairfield u Connecticutu i Univerziteta u Koloradu započeli su zanimljivu studiju kojom žele istražiti da li i koliko štetno YouTube utiče na prodaju muzike. Zasad su otkrili da je Warner Music tokom blokade svojih muzičara na YouTubeu 2009. godine uspio prodati više albuma nego kada je muzika njihovih muzičara mogla biti postavljana na YouTube. Porast prodaje u tom periodu nije bio zanemarljiv – najpopularniji albumi istog žanra i stila su se u prosjeku prodavali za 10 hiljada primjeraka više po albumu od onih kompanija čija je muzika bila dostupna na YouTubeu. Warnerova konkurencija je zbog dijeljenja na Googleovom servisu ostala bez milion dolara koje bi dobila prodajom da muzika nije bila već dostupna svima za slušanje na YouTubeu.

U studiji, koju možete pročitati ovdje, stoji:

"Otkrili smo da je (Warnerova) blokada imala statistički i ekonomski značajan pozitivan efekat na prodaju albuma."

Razultati studije su i bitni i opasni u isto vrijeme – bitni zbog toga što pokazuju da je progon pirata i vlasnika servisa za diljenje fajlova uz ignorisanje YouTubea licemjeran, te opasan upravo zbog toga što bi mogli naškoditi YouTubeu. Pouka može biti i sljedeća: ako će muzički izdavači tolerisati Googleov sajt za dijeljenje videa kao promotivni alat, onda to mogu raditi i sa torrent sajtovima.

Ono što YouTube, pak, čini drugačijim od "piratskih" sajtova je to što dio novca od reklamiranja ide vlasnicima muzike. Da li je to ključ za globalno rješavanje problema piratiziranja?

1/1