Iako se žene smatraju pokretačkom silom potrošačkog društva, najnoviji izvještaj Business Insidera o potrošačkim navikama Amerikanaca prilikom online kupovine otkrio je da je veća vjerovatnoća da će muškarci kupovati preko mobilnih uređaja, nego žene.

Prema ovom izvještaju, 22% ispitanih muškaraca obavilo je prošle godine kupovinu preko smartphonea, u poređenju sa 18% žena. Slična je situacija i kada je riječ o kupovini preko tableta: 20% muškaraca kupovalo na ovaj način u odnosu na 17% žena.

Većinu online kupovina muškarci obavljaju preko aukcijskih sajtova kao što je eBay: čak 43% njih starosti 18-34 godine, dok na isti način kupuje 31% žena iste dobi. Za razliku od žena koje ne bi u potpunosti prešle na ovaj način kupovine, većini muškaraca online kupovina itekako odgovara, pa je 40% njih potvrdilo je da bi bilo idealno kada bi svaku svoju kupovinu mogli obaviti preko mobilnih uređaja i Interneta.

1/1