Google je uz pomoć tehnološki nadarenih volontera razvio tablet "otporan" na virus Ebole, koji će doktorima u Sijera Leoneu omogućiti da bilježe i prate zdravstveno stanje pacijenata, te da iste podatke na siguran način dijele sa drugim kolegama koji se nalaze van karantenske zone.

Ideja za ovakav uređaj došla je nakon što se jedan od doktora požalio kako je morao preko ograde i kroz zaštitnu masku kolegi dovikivati podatke o pacijentu, jer je iz karantene rizično poslati čak i papir sa podacima, pošto i on može postati prenosnik ovog opakog virusa.

Riječ je o Android uređaju baziranom na vodootpornom Sony Xperia tabletu, koji bez problema radi u uslovima visoke vlažnosti vazduha koji vladaju u Zapadnoj Africi. Ovaj tablet čak može "preživjeti" uranjanje u hlor, a doktori ga mogu koristiti i sa rukavicama na rukama.

Pored toga, tablet nema oštrih ivica koje bi mogle probiti zaštitnu opremu medicinskih radnika, a može se i bežično napuniti za kratko vrijeme.

1/1