U Sarajevu je 19. marta održana konferencija pod nazivom Step ahead with IBM solutions, koja je rezultat saradnje kompanije IBM i domaćeg Asbisa, koji organizacijom ove konferencije zaokružuje pet godina rada na plasmanu softverskih rješenja kompanije IBM u Bosni i Hercegovini. Glavna tema konferencije bila su softverska rješenja kompanije IBM, kako sa teorijskog aspekta, tako i sa praktične strane. Korištenjem naprednih softverskih rješenja moguć je kontinuirani razvoj i unaprijeđenje poslovnih planova i ciljeva, i ta se ideja provlačila kroz sva predavanja koja su posjetioci mogli čuti.

Konferencije koje organizuje IBM uvijek su dobro posječene, što je posljedica dugotrajnog prisustva ove kompanije u našoj zemlji, ali i vrlo atraktivnih IT proizvoda koji izlaze iz njihovih inžinjerskih pogona. Ni ovaj put nije bilo drugačije, što je potvrdila uobičajena gužva na registracijskom pultu. Konferenciji su prisustvovali IT stručnjaci vrlo različitih profila i godišta, uz menadžere domaćih IT kompanija i brojnih korisnika IBM-ovih rješenja u Bosni i Hercegovini.

Konferencija je prisutnima ponudila ukupno dvanaest predavanja, koja su bila koncipirana tako da su se naizmjenično smjenjivala teorijska predavanja o IBM proizvodima i uslugama, te prezentacije domaćih implementacija IBM proizvoda. Tako su predstavljena rješenja koja se koriste u BH Telekomu, Sberbanci, UniCredit banci, Valiconu i Elektroprivredi BiH. Teme koju su obrađene kroz predavanja ticala su se: Big Data rješenja, upravljanja korisničkim uređajima, analitici i poslovnoj inteligenciji, sigurnosnim problemima i rješenjima, te ubrzavanju i kontroli razvoja aplikacija različitog profila.

1/1

Nakon konferencijskog dana gusto ispunjenog zanimljivim predavanjima, gosti konferencije su se opustili na večeri i konferencijskoj zabavi.