Nvidia je na ovogodišnjem CES-u predstavila računar za razvoj sistema za autonomnu vožnju, po imenu Drive PX. Međutim, sada ga je – na Konferenciji za tehnologiju GPU-ova, koja je počela 17. marta – po prvi put i prikazala. Ovaj razvojni računar je u stanju učiti na reakcijama vozača u cilju donošenja odluka pri vožnji, prepoznavanju prepreka na cesti i autonomnog kočenja u opasnim situacijama.

Drive PX se sastoji od dva Tegra X1 procesora i nudi snagu od 2.3 teraflopsa, što mu omogućuje obrađivanje informacija sa 12 odvojenih kamera.

Za adekvatno iskorištavanje Drive PX-a zadužen je Nvidia Digits softver, namijenjen kompjuterskom treniranju i učenju prevazilaženja rijetkih tipova prepreka pri vožnji. Sve zajedno će omogućiti lakši razvoj prototipova samovozećih automobila.

Drive PX će od maja biti u prodaji po cijeni od 10 hiljada dolara.

1/1