Tako kaže Evropski sud pravde u svojoj posljednjoj presudi vezanoj za pohranu Internet i telefonskih razgovora i pretraga.

Organi Evropske unije već duže vrijeme diskutuju oko pitanja da li, i koliko dugo, telekom operateri mogu da zadržavaju podatke kako bi "pratili potencijalno opasne osobe". Ipak, Evroopski sud pravde je donio odluku kojom se poništava većina prethodno utvrđenih stajališta EU, jer prema posljednjoj presudi, praksa zadržavanja podataka i do dvije godine značajno smanjuje prava građana EU i pri tome je "rašireno i potencijalno ozbiljno" kršenje evropskih prava na privatnost. Prema presudi, EU skuplja više informacija nego što joj treba, te dopušta kompanijama da te podatke šalje van granica EU, gdje oni više ne potpadaju pod regulativu Evropske unije.

1/1

Uprkos činjenici da je u pitanju pobjeda za zagovornike privatnosti i smanjenog uticaja države na Internet-slobode i privatnost na Internetu, do država je da sada implementiraju ovu presudu, dok će telekomi i dalje neko vrijeme "visiti u zraku" između mogućnosti da skupljaju podatke i neophodnosti prestanka takve prakse u doglednom vremenu.