Britanska obavještajna agencija GCHQ, koja je zajedno sa američkom NSA u centru skandala oko prikupljanja privatnih podataka Internet korisnika širom svijeta, otpustila je jednog od svojih zaposlenika zbog neprimjerene pretrage prikupljenog sadržaja. Tačnije, dotični je neovlašteno pristupao ličnim podacima korisnika Interneta koje je agencija presrela.

Ova informacija otkrivena je u parlamentarnom izvještaju povodom prošlogodišnjeg Snowdenovog razotkrivanja kampanje špijuniranja online korisnika i sabotiranja enkripcije. Otkriveno je, također i to da GCHQ-ovi špijuni dnevno čitaju hiljade zapisa tuđe privatne online komunikacije.

Nažalost, u izvještaju nije precizirano kakvim je tačno podacima otpušteni špijun neovlašteno pristupao i zašto. Međutim, incident je jedan od brojnih koji pokazuje koliko problematično može biti generalno prikupljanje i analiziranje cjelokupne svjetske Internet komunikacije, a čemu GCHQ i NSA teže.

1/1