Turski Direktorat za religijska pitanja izjasnio se o nelegalnom skidanju multimedijskih sadržaja sa Interneta - tačnije, turske vjerske vođe su fetvom zabranile piratiziranje. Odluka je donešena nakon rasprave oko toga da li je piratiziranje knjiga, softvera i muzike halal aktivnost.

Povodom toga, Direktorat je upozorio na to da bi svako trebao izbjegavati neplaćanje tuđeg rada, nepravedno bogaćenje na njegov račun, te dodao da piraterija "ne samo da krši ljudska prava, nego i obeshrabruje ljude u kreiranju novih proizvoda".

1/1