Servisi za instantno slanje poruka i video pozive - Viber i Tango, respektivno - od jučer su privremeno zabranjeni u Bangladešu. Regulatorna agencija za komunikacije u Bangladešu ugasila je oba servisa na neodređeno vrijeme.

Iako vlada još uvijek nije objasnila ovaj korak, pretpostavlja se da joj je cilj sprečavanje međusobne komunikacije aktivista iz bangladeške Nacionalističke stranke i njihovih saveznika, koji žele srušiti postojeću vladu.

Posljednji protesti aktivista nisu završili baš najbolje, s obzirom na to da je tokom istih poginulo 27 osoba.

1/1