Putem zajedničke izjave za javnost, ministri pravde iz cijele Evropske unije pozvali su sve velike pružaoce Internet usluga da se udruže i kreiraju sistem za brzo prijavljivanje i uklanjanje online materijala koji "podstiču na mržnju i teror".

Ovakav sistem ministri smatraju "esencijalnim" za zaustavljanje terorističke propagande preko Interneta. U istoj izjavi, ministri su spomenuli i to da bi trebalo napraviti plan za razmjenu evidencija o avionskim letovima putnika, kako izvan EU, tako i unutar nje.

"Zabrinuti smo zbog sve učestalije upotrebe Interneta za podsticanje mržnje i nasilja i poručujemo da smo odlučni u tome da osiguramo da Internet ne bude korišten u tu svrhu", rečeno je u izjavi.

1/1