Kompanija Logosoft upravo je objavila nove pakete usluga koje nude svojim korisnicima. Pored novih brzina pristupa Internetu, najveća novost je integracija mobilne telefonije u kombinovanim paketima koji nude pristup Internetu, IP televiziju i fiksnu telefoniju. Detaljnije na ovom linku.

Novi paketi su dobili i novo ime – LoGo! Ukupno je šest novih paketa usluga, a paketi LoGO! TRIO Mobile, Logo! QUADRO i Logo QUADRO+ nude i mobilnu telefoniju. Usluga mobilne telefonije uključuje: besplatan prenos postojećeg mobilnog broja, besplatne minute za pozive prema svim mobilnim mrežama u BiH (količina zavisi od odabranog paketa usluga), besplatne SMS poruke prema svim mobilnim mrežama u BiH (količina zavisi od odabranog paketa usluga), te mobilni Internet na fer osnovi sa maksimalnim brzinama u količinama koje zavise od izabranog paketa usluga. 

Novost u ponudi su i mobilni telefoni koji se mogu kupiti po nižim cijenama i uz otplatu na rate. Kompletnu ponudu uređaja možete pogledati na ovom linku.

https://www.lol.ba

 

1/1