Surrogate, od milja nazvan Surge, NASA-in je robot predviđen za okretanje ventila i aktiviranje prekidača koji ima (relativno) humanoidnu pojavu sa dvije ruke (zašto samo dvije?) i glavom. Robot je u stanju kreirati 3D mape područja kroz koja prolazi, a zahvaljujući prstima na svojim rukama kojima može baratati alatima, pogodan je za korištenje u oštećenim nuklearnim elektranama i sličnim mjestima gdje je opasno za ljude da obavljaju kompleksnije zadatke.

Osim toga, ovaj robot ima još jednu zanimljivu osobinu – njegova pokretljiva kičma mu omogućuje da se protegne i savije iza uglova ili ispod prepreka te tako stigne do teško dostupnih mjesta.

Nažalost, Surge ima ograničene sposobnosti vertikalnog kretanja zbog toga što se nalazi na gusjenicama – naprimjer, ne može se popeti uz ljestve, a i stepenice mu predstavljaju veliku prepreku.

1/1