Kompanija EMC d.o.o. iz Sarajeva održala je prezentaciju sigurnosnih rješenja partnerskih kompanija Imperva i FireEye. EMC pruža konsultantske usluge i usluge sistem integracije, a ovom prezentacijom je željela da ukaže na rastuće sigurnosne izazove IT industrije.

Imperva je jedna od vodećih svjetskih kompanija za sigurnost podataka koja nudi visoko kvalitetna sigurnosna rješenja koja dokazano štite poslovne i osjetljive podatke najvećih globalnih kompanija, finansijskih institucija, vladinih organizacija i ponuđača usluga. Imperva rješenja za sigurnost podataka štite Internet aplikacije od kompleksnih napada, kontroliraju i revidiraju (audit) pristup bazama podataka koje su od ključnog značaja za poslovanje, osiguravaju zaštitu od internih prijetnji, smanjuju rizik kroz blagovremenu detekciju osjetljivih podataka, te pružaju efikasnu analizu incidenata.

FireEye je također jedna od vodećih svjetskih kompanija u oblasti IT sigurnosti, i to u domenu zaštite od prijetnji napredne generacije, sa 38% tržišnog udjela (prema istraživanju koje je sprovela analitička kuća IDC). FireEye rješenja fokusirana su na odbranu od naprednih vidova prijetnji, takozvanih zero-day napada koje tradicionalna sigurnosna rješenja ne mogu da spriječe.

Na prezentaciji su prisutni mogli saznati zašto za sadašnje IT sigurnosne izazove postojeća sigurnosna rješenja nisu dovoljna u borbi protiv modernih napada. Prikazana je arhitektura spomenutih partnerskih kompanija, te su prikazane i neke demo prezentacije, kao i upotreba Proof of Value (PoV) koncepta.

http://www.emc.ba

http://www.imperva.com

http://www.fireeye.com

 

1/1