Supertehnološka naljepnica za savršenu kontrolu doziranja lijekova.

Sudeći prema naučnom članku koji su danas objavili južnokorejski autori, čini se da se medicina opasno približava trenutku u kojem se više nećemo morati brinuti o pravilnom i neophodnom ritmu upotrebe lijekova. Naime, flaster koji su razvili naučnici na sebi sadrži sloj rastezljivih nanomaterijala, a koji u sebi sadrže osnovu od silike koja je u stanju interpretirati promjene u mišićnoj masi i temperaturi i na osnovu toga "ispuštati" tačno određenu dozu lijekova neophodnih za održavanje optimalnih parametara. Ovakav sistem je npr. izuzetno važan kod osoba oboljelih od Parkinsonove bolesti, usljed činjenice da grčenje mišića i tremori koji se dešavaju pacijentu nisu konstantni, te dolaze u različitim talasima: usljed toga, doza lijekova se može mijenjati u zavisnosti od jačine napada ili njegove ozbiljnosti.

1/1

Ipak, sudeći prema vođi projekta, dr. Dae-Hyeonf Kimu, sistem nije savršen jer nema "wireless elemente". Za efikasan sistem koji zaista radi, bit će neophodno da ovi flasteri budu "povezani sa wireless mrežama" kako bi doktori imali mogućnost daljinskog doziranja lijekova. Sâm flaster se očekuje na tržištu tek za 5 godina, a sa rastom nosivih uređaja, čini se da će se taj očekivani datum možda primaći i koji mjesec bliže.