Remećenje tržišta

Kako se trka u razvoju napredne vještačke inteligencije zahuktava, tako sve češće slušamo o novim dostignućima na polju računarske analize i tumačenja svijeta oko nas. Najnoviji projekat iz Googlea, koji je u zadnje vrijeme mnogo uložio u AI i robotiku, jeste tehnologija za automatsko generisanje opisa sadržaja na fotografijama, pri čemu računar koristi prirodan govor.

Google tvrdi da ovakav sistem može pomoći osobama s problemima sa vidom da razumiju slike, olakšati pretragu slika na Internetu te omogućiti prikaz alternativnog teksta za slike u dijelovima svijeta sa sporom mobilnom vezom. Ali, ono što još neko vrijeme nećete čuti u većini medija jeste to što se ovakva tehnologija može iskoristiti i u vojne svrhe, gdje bi autonomni roboti mogli biti korišteni u opasnim područjima bez stalnog ljudskog nadzora, kao i u novinarstvu, umjesto ljudskih autora vijesti i izvještaja.

Sistem je već relativno precizan, kao što možete vidjeti na priloženoj slici sa računarski generisanim opisima.

1/1