Istraživači iz Laboratorije robotičkih i inteligentnih sistema Univerziteta u Oslu već su konstruisali te testiraju i programiraju robote sposobne da samostalno uče tako što analiziraju svaki problem na koji naiđu, a koji su namijenjeni upotrebi u opasnim okruženjima kao što su nuklearne elektrane ili čak budući rudnici na udaljenim planetama. Za izradu ovih robota Norvežani su koristili 3D printere.

Trenutno uspoređuju performanse pet takvih samoučećih robota različitog dizajna i pokušavaju ih naučiti da prevaziđu sve prepreke na koje naiđu, ma kako da složene bile. Naime, već se pokazalo da im se sposobnosti za učenje povećavaju od 20 do 40% kada se prethodno vježbaju u takvim zadacima.

Istraživači se nadaju da će u budućnosti ovi roboti moći sa sobom nositi 3D printer kojim bi isprintali dio neophodan za prevazilaženje neke prepreke.

1/1