Redditmade je nova crowdfunding stranica koju je pokrenuo Reddit kako bi povezao svoju komunu te kako bi njegovi korisnici dobili priliku da izraze vlastitu kreativnost i pri tome zarade nešto novca. Najzanimljivijim kampanjama Reddit će obezbijediti i besplatnu promociju na svojim stranicama, ali i povezivanje sa stručnjacima koji bi im mogli olakšati lansiranje proizvoda koje ponude.

Svi pokretači kampanje na Redditmadeu moći će otvoriti posebne subreddite za svaku pojedinu kampanju, s time da je trajanje kampanje ograničeno na trideset dana. S druge strane, suma novca koju autori Redditovih kampanja budu potraživali neće biti ograničena.

Ukoliko se dovoljno korisnika zainteresuje za neki proizvod, Reddit će ga početi proizvoditi, a svu zaradu kreator kampanje može zadržati za sebe ili je može donirati. Dakle, korisnici neće imati nikakve troškove, nego samo dobit - ako predstave dovoljno inventivan i zanimljiv proizvod.

Redditmade je trenutno u otvorenoj beti i od kampanja su prisutne samo one vezane za Reddit: majice, bedževi i slični predmeti sa njihovim logom.

1/1