I dok je Zapad uveliko prigrlio iTunes i slične servise za prodaju muzike, kao i servise za njen online streaming kao što su Spotify i Rdio, Japan bilježi sve slabije rezultate prodaje muzike na Internetu.

Pomalo iznenađujuće, čak 85% prodane muzike u Zemlji izlazećeg Sunca čine CD-ovi (sjećate li se kupovine muzike na CD-ovima?), dok su cifre zarađene prodajom muzike na Internetu sa milijarde dolara u 2009. godine spale na tek 400 miliona dolara u 2013.

Pretpostavlja se kako su glavni razlozi slabe prodaje muzike na webu i niske popularnosti online servisa za streaming muzike u Japanu zapravo kulturološki, ali i korporativni. Naime, Spotify već nekoliko godina pokušava postići dogovore sa japanskim izdavačkim kućama koji bi im obezbijedili licencu za rad u ovoj zemlji, u kojoj je licenciranje muzike znatno komplikovaniji proces nego na Zapadu.

1/1