Nakon što je prošle sedmice China Labor Watch razotkrio zapošljavanje djece i neregularne radne uslove u kineskoj fabrici koja proizvodi komponente za Samsung, ova južnokorejska firma je suspendovala saradnju sa njom. Dakako, radi se o Shinyang Electronicu iz grada Dongguan, a suspenzija je za sada privremena.

Naime, pored Samsunga, Shinyangovim rabotama su se počele baviti i kneske vlasti, pa ukoliko se istragom definitivno dokaže da su tvrdnje China Labor Watcha o nelegalnom zapošljavanju djece istinite, Samsung će trajno prekinuti saradnju sa Shinyangom.

Inače, ova njujorška aktivistička organizacija koja se bori za prava kineskih radnika do saznanja o zapošljavanju maloljetnika u fabrici došla je ubacivanjem agenta u nju. Pored nehumanog i neadekvatno plaćenog radnog vremena, radnici, uključujući i djecu, nemaju odgovovarajući trening i zaštitu pri baratanju sa opasnim materijama.

1/1