Ovaj potez je vrlo interesantan, ali bi mogao imati zanimljive implikacije.

Korištenje naših četveronožnih ljubimaca u svrhu borbe protiv kriminala je već dugogodišnja praksa, ali sada su psi dobili novi poslovni upgrade, te se od njih traži da pronalaze i IT uređaje. Tako je nekoliko pasa u SAD-u posebno istrenirano da pronalaze tvrde diskove, memorijske kartice, USB drajvove i druge elektroničke uređaje, a sve sa ciljem uspješnije borbe protiv dječije pornografije, s obzirom da se ista jako često prenosi na skrivenim diskovima u npr. zatvorenim i izolovanim dijelovima automobila.

Međutim, ovaj potez ne dolazi bez kontroverzi. U jednoj od najznačajnijih sudskih presuda prošle godine, Vrhovni sud je presudio da korištenje policijskih pasa predstavlja kršenje četvrtog amandmana,  dok je druga studija objavila rezultate istraživanja koje unosi dosta sumnje u sposobnost policijskih pasa da nanjuše eksploziv ili drogu. Naravno, s obzirom da bi korištenje ovih „e-pasa“ moglo dovesti do otkrivanja većeg broja elektronskih uređaja i samim tim, potencijalnim širenjem jurisdikcije i na probleme nezakonito kopiranih materijala, možemo očekivati dosta zanimljiv razvoj ove pasje situacije.

1/1