Biti "šaptač" u IT svijetu ponekada može biti i opasno.

Ako se sjećate skandala sa zaposlenikom Microsofta koji je otkrio da je kompanija “kopala” po inboxima svojih korisnika, možda će vas interesovati informacija da je taj zaposlenik, Alex Kibkalo, sada dobio 3 mjeseca zatvora zbog trgovanja poslovnim tajnama i odavanja tajnih informacija. Account o kojem se govori je pripadao jednom francuskom bloggeru, a postojali su i screenshotovi koji su dokazivali da je kompanija zaista izvršila upad u Hotmail inbox svog korisnika.

Ipak, Kibkalo je priznao krivicu - kako kompanije, ali tako i svoju ličnu - te je stoga dobio dosta malu kaznu u trajanju od tri mjeseca zatvora. U međuvremenu, Microsoft je počeo sa dosta aktivnijim i strožijim načinom učestvovanja u istragama i zaštiti informacija svojih korisnika, ali iz kompanije i dalje smatraju da je ovdje reakcija bila sasvim opravdana.

1/1